Tarieven

Sinds 1 januari 2013 is er sprake van een provisieverbod op een aantal financiële producten. Het doel van dit provisieverbod is om aan u als klant duidelijker te maken wat u betaalt voor het financiële product en wat u betaalt aan bemiddeling en advies.

Wat betekent het provisieverbod voor u?

Voorheen zaten de kosten voor advies en bemiddeling verwerkt in de premie die u betaalde. De adviseur ontving vervolgens provisie van de bank of verzekeraar. Nu zitten de kosten voor advies en bemiddeling hier niet meer in verwerkt en krijgt de adviseur geen provisie meer betaald. De kosten voor advies en bemiddeling worden daarom nu apart aan u gefactureerd. Doordat er geen provisies meer in de verzekeringspremies zijn verwerkt, zijn deze premies lager en betaalt u hier dus minder aan dan voorheen.

Hoeveel kosten er in rekening worden gebracht is afhankelijk van de complexiteit van het financiële product en de benodigde tijd die ervoor nodig is om het product voor u in orde te maken.

Wij zullen u vooraf op de hoogte brengen zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Geldt het provisieverbod op alle financiële producten?

Nee, het provisieverbod betreft niet alle financiële producten. De financiële producten waar wél een provisieverbod op geldt zijn de volgende:

  • Hypothecaire kredieten;
  • Betalingsbeschermers;
  • Overlijdensrisicoverzekeringen;
  • Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
  • Uitvaartverzekeringen;
  • Dienstverlening onder het Nationaal Regime

Voor een aantal van deze provisievrije producten hebben wij vaste tarieven vastgesteld. Voor provisievrije producten waar geen vast tarief voor is vastgesteld, rekenen wij ons uurtarief.